Bertil

  • Bertil Fels, 52 jaar, getrouwd met Gineke en we hebben 3 kinderen.

    Ik ben geboren en getogen in Dronten. Kerkelijk zijn wij als gezin verbonden aan de NGK Dronten.

    In het dagelijks leven actief als financieel adviseur voor het midden- en kleinbedrijf.

    Vanaf 2010 ben ik betrokken bij het werk van de plaatselijke fractie waarbij ik meelees en meedenk bij vraagstukken op financieel-economisch terrein.

    Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan passende en bereikbare huisvesting voor jong en oud binnen onze mooie gemeente.