Bert

  • Mijn naam is Bert van der Vegte, ik ben getrouwd met Biny. Samen hebben we 4 kinderen en 8 kleinkinderen. In 1958 ben ik op vierjarige leeftijd met mijn ouders naar oostelijk Flevoland gekomen. Eerst hebben we in het kamp Roggebotsluis gewoond. In 1960 zijn we verhuisd naar een bedrijf aan de Olsterweg waar mijn vader landbouwkundig opzichter was. Bij de eerste uitgifte van bedrijven in november 1962 kreeg hij een bedrijf toegewezen aan de Oude Bosweg nummer 40.
    Deze boerderij hebben Biny en ik in 1982 overgenomen van mijn vader. De boerderij bestond uit akkerbouw, vleesvee en pluimvee. Daar er geen opvolgers waren hebben wij in 2004 de boerderij van de hand gedaan, maar tot op heden ben ik nog altijd in de agrarische sector aan het werk. Wij wonen nu in Dronten. Kerkelijk ben ik lid van de GKV Dronten noord waar ik op dit moment actief ben als ouderling.
    Van 2007 tot 2014 ben ik als burgercommissielid actief geweest voor de ChristenUnie in de provincie Flevoland. Mijn binding met de ChristenUnie is om vooral vanuit het rentmeesterschap bezig te zijn in de landschappelijke ruimte.