Jaap

 • In Enschede heb ik mijn jeugd doorgebracht. Toen ik 16 jaar was vertrokken mijn ouders, drie zussen en ik naar Ommen omdat mijn vader een functie in de sociale werkvoorziening kreeg. Daarna was het hek van de dam en verhuisde ik regelmatig om in 1993 in Dronten te komen wonen. Al meer dan 40 jaar ben ik met mijn maatje Betty getrouwd. Inmiddels hebben we drie zonen die al lang de deur uit zijn en kunnen we sinds enkele jaren genieten van inmiddels 2 kleinkinderen. Twee van onze kinderen zijn geadopteerd en zijn in Sri Lanka geboren. Dit bepaalt voor een belangrijk deel ons leven waardoor we ons vaak betrokken voelen bij derde wereld problemen en vluchtelingenproblematiek.

  Ik heb altijd iets met mensen willen doen. Daar voel ik mij op mijn plaats en voel ik mij gezegend in de talenten die ik heb mogen krijgen. Het noaberschap uit Twente vind ik erg belangrijk. Betty en ik wonen met veel plezier in Dronten. Een plaats heerlijk centraal in het land met goede voorzieningen en bereikbaarheid. Waar het veilig en gezond wonen is en waar het heel bijzonder is om buren te hebben die uit het hele land afkomstig zijn. We hebben nog nooit zo lang ergens gewoond en met veel plezier. We zijn lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Dronten-Zuid, een kerk in beweging met een verlangen om goed te doen en God en goed te ontmoeten. Ik ben daar op dit moment actief als vrijwilliger in de Weggeefwinkel, een ontmoetingsplaats waar warmte te vinden is voor iedereen die dat wil op dinsdag- en donderdagochtend. Daarnaast mag ik gespreksleider zijn van het Alzheimercafe, ook gericht op ontmoeten in De Meerpaal op de tweede woensdagavond van de maand.
  Na de middelbare school heb ik een opleiding voor maatschappelijk werker gevolgd en heb dat vak in vier verschillende instellingen in het land gedaan. Behalve een Masteropleiding heb ik de mediationopleiding en die van arbeidsdeskundige gevolgd. Ontwikkelen en ontmoeten van mensen staat ook in mijn werk centraal. Een belangrijk deel van mijn werktijd gebruik ik op dit moment in de medezeggenschap van het UWV, een instelling met een kleine 20.000 werknemers waaraan ik vanuit het Dagelijks Bestuur van de centrale ondernemingsraad in Amsterdam een steentje mag bijdragen.

  Ongeveer 20 jaar ben ik betrokken bij de lokale politiek in Dronten, ook vier jaar bij de provinciale politiek. Dit doe ik met veel plezier en ervaar het als een cadeautje dat ik dit zo lang mag doen. God, mijn gezin en de ChristenUnie geven mij die mogelijkheden waarvoor ik dankbaar ben en mij voor een belangrijk deel mag inzetten voor de ontmoeting in onze gemeente. Dat de gemeenten door de decentralisaties meer kansen hebben gekregen vind ik een uitstekende zaak. Dat er tegelijkertijd een bezuiniging is ondergelegd vind ik de zwakke kant. 

  Als speerpunt heb ik “ Waardig ouder worden”, gekregen. Daarvoor wil ik mij inzetten. We vergrijzen duidelijk in Dronten. Daar liggen aandachtspunten die zorg geven en ook zorg nodig hebben. Er liggen ook kansen om meer te mogen genieten van zoveel levenservaring. Van dat laatste kunnen we in Dronten nog meer genieten, o.a. door meer te verbinden waarbij ik ook denk aan de ontmoetingen tussen de meer dan 2000 studenten die we in Dronten hebben en waar we trots op mogen zijn en onze ouderen. Daar wil ik mij graag voor inzetten. 
  Geeft u de ChristenUnie die kans? Wilt u ons dan versterken met Woord, Gebed en daad door op 21 maart op lijst vier te stemmen.

  Twitter