Jaap

 • Jaap Oosterveld: in de vijftiger jaren geboren in Enschede en via nog 2 andere plaatsen in Overijssel, via Drenthe, Friesland en Zeeland in 1993 in Dronten aangeland en niet meer vertrokken. Het bevalt hier dus goed. Veel ruimte, veilig en lekker centraal in Nederland.

  Getrouwd met Betty, vader van 3 zonen die al weer zijn uitgezworven, en al vele jaren geïnteresseerd in haast alles wat in de wereld gebeurt, dichtbij en veraf. Al jarenlang ook met politiek bezig en dan vooral gericht op de mens die op zoek is naar zijn of haar ontplooiingsmogelijkheden en kansen.

  Een van de hobby’s is het fietsen van de elfstedentocht op 2e pinksterdag. Genieten van de vele vrijwilligers, de natuur, de sfeer en de conditieslag. Daarom ben ik ook veel bezig met de nieuwe participatiewet, de veranderende jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Grote kansen liggen daar, maar ook bedreigingen door de forse bezuinigingen. Iedereen moet mee kunnen doen en kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Er liggen grote kansen voor kerken. Veel vrijwilligers hebben we in Dronten, maar….. er kunnen er nog meer bij. Op zoek naar een warme deken in de dorpen, omzien naar elkaar, verminderen van eenzaamheid en mensen in hun waarde laten.

  Naast de zachte onderwerpen ben ik bezig met de onderwerpen die bij de fractievoorzitters horen zoals openbare orde en veiligheid. Het project Waaks is een goede opsteker voor een veilige buurt. Minder vuurwerk aansteken, zeker illegaal terugdringen!! De ChristenUnie wil een hart en oor zijn voor Dronten. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.

  Portefeuille Openbare orde en veiligheid, communicatie en citymarketing, bestuurlijke en juridische zaken, sociale zaken, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, volksgezondheid, jeugdbeleid, transitie AWBZ, transitie Jeugdzorg, sociaal wijk & buurtbeheer, dorpsbelangen, publiekszaken/KCC (dienstverlening) en participatie (incl. transitie)

  Contact? Email mij: jaap@dronten.christenunie.nl

  Twitter