Johan

  • Mijn naam is Johan Jonkers. Ik ben 53 jaar en in het dagelijks leven HR Adviseur bij de Nationale Politie. Ik ben getrouwd met Miranda en wij hebben 3 kinderen, waarvan 2 al studerend. De jongste hoopt dit jaar de middelbare school af te ronden. Al met al een bruisend gezinsleven.
    Naast mijn werk ben ik voorzitter van de Messiaans Joodse gemeente Beith Tikvah hier in Dronten. Een warme en betrokken huisgemeente. En ik ben secretary van de Christian Motorcyclists Association. Naast deze drukke klussen hou ik van motorrijden, lezen en van goede muziek.
    Ik ben al geruime tijd lid van de ChristenUnie, sinds 1990, toen nog de RPF. De ChristenUnie heeft een heel belangrijke opdracht om de politieke besluitvorming zoveel mogelijk te beïnvloeden. Een duidelijk Bijbels geluid te laten horen en in te brengen. Voor mij zijn begrippen als rechtvaardigheid, sociale gelijkheid en duurzaamheid hele belangrijke principes, vooral ook op lokaal niveau. Dat zijn de belangrijkste redenen dat ik de inzet van de ChristenUnie metterdaad wil ondersteunen en daaraan wil bijdragen.