Fractie

De fractie van de ChristenUnie Dronten werkt met kringen. De eerste kring wordt gevormd door raadsleden, de tweede door burgerraadsleden. Daar omheen is er een kring specialisten die ook meedraaien met de fractievergaderingen en meedenken rondom de te vormen besluiten. Daarna is er een kring specialisten die niet meedraait met de fractievergadering, maar op specifieke onderdelen wordt ingevlogen en (telefonisch) om inbreng wordt gevraagd. Op deze manier kun je als kleine fractie het raadswerk toch naar behoren doen. De fractie van de ChristenUnie is heel dankbaar voor de mensen die zich op deze manier inzetten voor het werk binnen hun gemeente. 

Kandidatenijst ChristenUnie 2018

Onderstaand de kandidaten voor de verkiezingen van 2018 in de gemeente Dronten. U kunt op hun namen  klikken voor meer informatie. 
Wilt u meer weten, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Jaap Oosterveld  Dronten
2 Marloes Hotting  Dronten
Marianne Witteveen Dronten
Roelof Siepel Dronten
Ingrid Paalman Biddinghuizen
Michel Degenhardt Dronten
Steven de Leeuw Dronten
Siebe de Graaf Dronten
Bertil Fels Dronten
10 Frouke de Roo Dronten
11 Piet van Voorst Dronten
12 Jacomine Tempelman Dronten
13 Piet van der Vloed Dronten
14 Wim Pakkert Dronten
15 Jan de Vries Swifterbant
16 Jacoline Kotterink Dronten
17 Arjan Simmelink Dronten
18 Monica Lokker Dronten
19 Fred van der Helm Dronten
20 Roel Swierts Biddinghuizen
21 Wiebe Penninga Dronten
22 Roelie Weultjes Biddinghuizen
23 Bert van der Vegte Dronten
24 Johan Jonkers Dronten
25 Ron Methorst Dronten
26 Gerhard Heeringa Dronten
27 Jolanda Smits Dronten