Waardig ouder worden

Waardig ouder worden

Wij willen werken aan acceptatie en herwaardering van ouderdom.
Ouderen hebben veel kennis en ervaring.
Dus stimuleren wij:
- Aandacht voor mantelzorg, dagbesteding en respijtzorg
- Ontmoeting tussen ouderen onderling- en verbinding tussen generaties
- Vrijwilligerswerk voor én door ouderen