Energie(k) wordt gewaardeerd

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen: ruim baan voor schone energie. Materialen die de Schepper ons geeft willen
wij niet verspillen. Daarom kiezen wij voor:
- Energieneutrale wijken
- Bescherming van waardevolle natuur
- Bevorderen van zonne- en windenergie