Cultuur is waardevol

Het is waardevol als mensen hun talenten voor muziek, dans en creativiteit (leren) gebruiken. Met inzet van die gaven willen wij een krachtige samenleving vormen.
Daarom zetten wij ons in voor:
  • Aansluiting van onderwijs op culturele en creatieve instellingen
  • Bereikbare en betaalbare cultuur en sport voor iedereen
  • De ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden voor en door Drontenaren