Siebe

 • Vanaf mijn 16e ben ik al verslingerd aan het openbaar bestuur.
  Eerst op de publieke tribune van het gemeentehuis in Groningen, daarna op die van Dronten en van daaruit verder betrokken geraakt.
  Gemeentepolitiek is vooral een zaak van lange adem, geduld en kleine stapjes maken.
  Het levert ook veel op.
  Bezig zijn vanuit de opdracht om samen te proberen de samenleving iets mooier te maken door beslissingen te nemen, die er toe doen.
  Vanuit de overtuiging dat je als bestuurders tastend en zoekend bezig bent in volstrekte afhankelijkheid.
  Als ChristenUnie bestuurders proberen we ons steentje bij te dragen vanuit liefde, vrede en vreugde.
  Liefde voor elkaar, in vrede met elkaar en vol vreugde over elkaar.
  Het zijn grote woorden, maar dat vind ik onze opdracht.
  Wij wonen al 40 jaar in Dronten, met een korte buitenlandse onderbreking.
  Met onze 4 kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen voelen we ons diep geworteld in de Dronter samenleving.
  Het leven is goed in ons mooie polderland, daar zijn we diep dankbaar voor.
  De ChristenUnie is de partij, die voor mij het dichtst komt bij onze idealen en uitgangspunten.
  Ik nodig u van harte uit om op 21 maart opnieuw of voor de eerste keer op ons te stemmen.
  Wij gaan en blijven ons best voor u doen.