Steven

  • Mijn naam is Steven de Leeuw (1969) getrouwd met Rachel, en samen hebben we drie kinderen.  Na ruim 20 jaar in Leiden te hebben gewoond zijn we als gezin in 2011 verhuisd naar prachtig Dronten: dichter bij familie en nog volop rust en ruimte.

    Als jurist ben ik werkzaam bij een omgevingsdienst met name op het terrein van (milieu)handhaving en wegverkeerslawaai. Vanuit de ChristenUnie wil ik graag werken aan een vitaal Dronten waar ruimte is voor duurzame ontwikkelingen en innovatie die passen bij het landschappelijke karakter van de gemeente. 

    Dronten is een gemeente waar we trots op mogen zijn en waar ik met veel plezier woon en verblijf. Maar dat geldt misschien niet voor iedereen. Ik vind het daarom belangrijk dat we toegankelijk zijn voor de inwoners van Dronten, weten wat er in de wijken en dorpen gebeurt en zicht hebben op wat er in de samenleving leeft. Niemand mag worden vergeten en iedereen telt mee!