Wiebe

  • Mijn naam is Wiebe Penninga. Ik ben in 1965 geboren in Groningen. Sinds 2004 woonachtig in Dronten.
    Ik draag politiek vanuit christelijke waarden een warm hart toe.
    Ik vind het belangrijk vanuit Bijbelse normen en waarden te kijken naar de samenleving.
    Door mijn werk in de gezondheidszorg zie ik dat de geldverslindende bureaucratie toeneemt in plaats van afneemt, dit ten koste van de directe zorg. Ik pleit voor minder bureaucratie en regels in de zorg zodat er voldoende geld beschikbaar is voor de zorgverlening. Ook spreken speerpunten als veiligheid voor jong en oud, en initiatieven voor duurzame energie mij erg aan.