11. Jaap Oosterveld

  • 67 jaar geleden ben ik in Enschede geboren waar ik de naam Jaap Oosterveld kreeg. In 1993 in Dronten geland na een zwerftocht door Nederland. Onze drie zonen zijn uitgevlogen. Betty en ik wonen bijna 30 jaar met veel plezier in Dronten, lekker centraal in het land met veel rust, ruimte en groen om ons heen. Al snel werd ik ook in Flevoland actief in de politiek en heb ik mij jarenlang met veel plezier en energie voor mijn partij de ChristenUnie in mogen zetten. Vooral de samenleving inspireert mij en daarin heeft de ChristenUnie veel te bieden. Het omzien naar elkaar staat hierin centraal. Het verkiezingsprogramma "Samen recht doen" is daarin prachtig gekozen. Ieder van deze drie woorden is treffend en daarmee raak.
    "Samen" betekent ook echt samen. Alleen de forse kandidatenlijst laat al zien hoeveel mensen een rol willen spelen. Dat geldt ook voor het groeiend aan leden van de ChristenUnie in Dronten.
    Het echte verkiezingsprogramma vinden we in feite in de Bijbel. Daarin wordt het "samen recht doen" ook al in allerlei vormen beschreven. Voortdurende inspiratie valt daar te vinden.
    Wat "recht"is moet ook recht blijven en niet krom worden gemaakt. Waarden en normen eerbiedigen en nakomen.
    "Doen" is een actief woord. Dat is ook wat mij aanspreekt. Het is de mouwen opstropen en aanpakken. Nu ik met pensioen ben richt ik mij sterk op de oudere mens in Dronten en ben daarbij o.a. betrokken bij het alzheimercafé en de ouderenbonden in de provincie. Dronten heeft verhoudingsgewijs veel ouderen. Waardig ouder worden juist in een vreemde tijd ook veroorzaakt door corona is een grote uitdaging. Zoeken naar waardevolle verbindingen ook tussen de verschillende generaties. Daar wil ik mij graag voor inzetten.