Over ons

De ChristenUnie in Dronten

De ChristenUnie is een frisse politieke partij die ontstaan is door de fusie van het GPV en de RPF op 22 januari 2000. Een jonge partij, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daarom wil de partij op elk politiek niveau vertegenwoordigd zijn. Haar opvattingen over politieke vraagstukken zijn gefundeerd op de Bijbel, het Woord van God.

De lokale afdeling

Het hart van de ChristenUnie klopt in de plaatselijk opererende afdelingen. In Dronten is de fusie tussen de GPV- en de RPF- kiesvereniging tot stand gekomen op 23 november 2000. Iedereen met belangstelling voor politiek naar Bijbelse normen is welkom met zijn of haar capaciteiten en ambities. Via een nieuwsbrief en ledenvergadering worden de leden van informatie voorzien.

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de Dronter samenleving in beweging brengt. De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Ze wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtige vertegenwoordiging op politiek niveau. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.

Het bestuur

Het bestuur van de lokale afdeling bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden.

De fractie

De fractie van de ChristenUnie Dronten werkt met kringen. De eerste kring wordt gevormd door raadsleden, de tweede door burgerraadsleden. Daar omheen is er een kring specialisten die ook meedraaien met de fractievergaderingen en meedenken rondom de te vormen besluiten. Daarna is er een kring specialisten die niet meedraait met de fractievergadering, maar op specifieke onderdelen wordt ingevlogen en (telefonisch) om inbreng wordt gevraagd. Op deze manier kunnen we als fractie met drie raadsleden het raadswerk toch naar behoren doen. De fractie van de ChristenUnie is heel dankbaar voor de mensen die zich op deze manier inzetten voor het werk binnen hun gemeente.