Fractie

 • Marianne Witteveen, fractievoorzitter

  m.witteveen@dronten.nl

  Portefeuille: milieu en duurzaamheid, waterbeleid, wind, kunst en cultuur, sport, dienstverlening, citymarketing, ICT/informatisering, accommodatiebeleid, bedrijfsvoering en accommodatiebeheer, bestuurlijke en juridische zaken, communicatie, straatnaamgeving

  Klik hier voor meer informatie

 • Marloes Hotting, raadslid

  m.hotting@dronten.nl

  Portefeuille: WMO, seniorenagenda, volksgezondheid (incl GGD), jeugdzorg, armoedebeleid, omgevingswet, participatiewet, onderwijs, inwonerparticipatie, ruimtelijke ontwikkeling (incl Nieuwe Natuur), Dorpsbelangen, openbare orde en veiligheid

  Klik hier voor meer informatie

 • Ingrid Paalman, raadslid

  i.paalman@dronten.nl

  Portefeuille: financien, belastingen, grondbeleid, verwervingssubsidies, wonen en volkshuisvesting, economische zaken, ruimtelijke realisatie en beheer, afvalverwerking, verkeer en vervoer, agrifood, recreatie en toerisme, samenwerking regio Zwolle, vergunningen en handhaving

  Klik hier voor meer informatie

 • Michel Degenhardt, burgerraadslid

  lwj.degenhardt@dronten.nl

  Portefeuille: verkeer en vervoer (incl Airport Lelystad), vergunningen en handhaving, openbare orde en veiligheid, bestemmingsplannen, detailhandelvisie

  Klik hier voor meer informatie

 • Jelger Medema, burgerraadslid

  Portefeuille: Jeugdzorg, WMO

 • Rien de Groot, burgerraadslid