Fractie

 • Marloes Hotting-Niewold, raadslid, fractievoorzitter, lid auditcommissie, voorzitter werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing

  m.hotting@dronten.nl

  Portefeuille: 

  Financiën (incl Auditcommissie), Bestuurlijke vernieuwing, Inwonersparticipatie, Grondzaken en vastgoed, Omgevingswet, Economische zaken, Arbeidsmarktontwikkeling, Verkeer en vervoer, Integrale handhaving, Armoede, Participatiewet, Onderwijs, Openbare orde en veiligheid, Personeel en organisatie

 • Ingrid Paalman-Dijkenga, raadslid, lid presidium, vice-voorzitter gemeenteraad Dronten, lid werkgeverscommissie

  i.paalman@dronten.nl

  Portefeuille:

  Toerisme en recreatie, Kunst en cultuur, Sport, Excellente dienstverlening, WMO, Gezondheidszorg, Jeugdhulp, Jeugd, Evenementenbeleid, Positieve Gezondheid, Inburgering, Maatschappelijke zorg, Dierenwelzijn, Inclusieve samenleving

 • Rien de Groot, raadslid

  r.de.groot@dronten.nl

  Portefeuille: 

  Woningbouwopgave, Woonbeleid, Dronten ontwikkelt, Ruimtelijk beleid, Grondstoffenbeleid en afval, Energietransitie, Klimaatadaptatie, Natuur en water, Wind, Accommodatiebeheer en -beleid, Huisvesting studenten en arbeidsmigranten, Groentechnisch beheer, Civieltechnisch beheer

 • Michel Degenhardt, burgerraadslid

  m.degenhardt@dronten.nl

  Portefeuille: 

  Veiligheid, Verkeer en vervoer, Bestemmingsplannen, Openbare orde & handhaving.

 • Bibiche Fischer-Horn, burgerraadslid

  b.horn@dronten.nl

  Portefeuille: 

  Asiel en integratie, Milieu, Jeugd en Veilig Thuis