Fractie

 • Roelof Siepel, fractievoorzitter

  Florijn 39
  8253 DL Dronten

  r.siepel@dronten.nl

  Portefeuille: financien, belastingen, wonen en volkshuisvesting, omgevingswet, ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken, verkeer en vervoer, agrifood, recreatie en toerisme, vergunningen en handhaving

  Klik hier voor meer informatie

 • Marloes Hotting, raadslid

  De Welsh 1
  8252 HK Dronten

  m.hotting@dronten.nl

  Portefeuille: WMO, seniorenagenda, volksgezondheid, jeugdzorg, armoedebeleid, onderwijs, inwonerparticipatie, dorpsbelangen, openbare orde en veiligheid

  Klik hier voor meer informatie

 • Marianne Witteveen, raadslid

  Wolverversgilde 27
  8253 HW Dronten

  m.witteveen@dronten.nl

  Portefeuille: milieu en duurzaamheid, waterbeleid, wind, kunst en cultuur, sport, dienstverlening, ICT/informatisering, bestuurlijke en juridische zaken

  Klik hier voor meer informatie

 • Ingrid Paalman, burgerraadslid

  Harderringweg 8
  8256 PT Biddinghuizen

  i.paalman@dronten.nl

  Klik hier voor meer informatie

 • Michel Degenhardt, burgerraadslid

  lwj.degenhardt@dronten.nl

  Klik hier voor meer informatie

 • Justin den Harder, fractieassistent

  j.den.harder@dronten.nl

  Klik hier voor meer informatie