Nieuws

ChristenUnie stelt vragen over verkeersveiligheid

Oldebroekerwegdonderdag 10 mei 2018 21:01 De GGD Flevoland heeft recent een overzicht gepresenteerd van de verkeersongevallen in de afgelopen vijf jaar. In dat overzicht staan een aantal plaatsen aangegeven waar op een relatief klein ... lees verder
Labels

Nieuwe burgerraadsleden be√ędigd

Roelof eed burgerraadslidvrijdag 27 april 2018 12:29 Wat zijn wij als ChristenUnie fractie blij met onze burgerraadsleden. Zij hebben vanavond in een grote groep medeburgerraadsleden hun eed afgelegd. Zo bijzonder om daarbij aanwezig te zijn. Mensen... lees verder
Labels

Coalitiebesprekingen ChristenUnie, VVD en Leefbaar Dronten

webversie 19 CU portret_DSC6882woensdag 11 april 2018 15:30 De ChristenUnie gaat samen met VVD en Leefbaar Dronten de mogelijkheden voor een nieuw gemeentebestuur bespreken. Daarmee wordt het advies gevolgd dat door informateur Harry ter Braak op 10 april ... lees verder
Labels

Bedankt voor uw stem!

raadsleden Marianne Jaap Marloesvrijdag 06 april 2018 22:44 Woensdag 21 maart jl. hebben 2109 Drontenaren hun vertrouwen in ons uitgesproken en hun stem uitgebracht op iemand van onze lijst kandidaten. Daarvoor zijn wij u dankbaar. We hebben onze drie ... lees verder
Labels

Nog meer Waardevolle Drontenaren!

taart waardevolwoensdag 21 maart 2018 15:59 Vandaag zijn natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vandaag is het ook Wereld Down Syndroom Dag. Voor onze verkiezing van de Waardevolle Drontenaar kregen we nog een verlate inzending: alle... lees verder
Labels

wethouder Kodde

CU betreurt vertrek Kodde, maar wil naam opvolger horen

zaterdag 30 oktober 16:40

Dronten - De fractie van de ChristenUnie betreurt het dat Jaap Kodde na nog geen half jaar wethouderschap tot het besluit moet komen om zijn ontslag in te dienen. De ChristenUnie begrijpt dat de VVD een opvolger heeft gezocht en gevonden. Merkwaardig dat deze nog niet bekend is gemaakt.

'Triest dat persoonlijke omstandigheden, gelegen in de privésfeer hem hiertoe hebben gedwongen. Dat hij afziet van eventuele rechten op wachtgeld is voor de gemeente Dronten een meevaller. De fractie van de ChristenUnie wenst Jaap Kodde en zijn gezin kracht en wijsheid toe', aldus het persbericht.

Gelijkertijd: 'De ChristenUnie begrijpt dat de VVD een opvolger heeft gezocht en gevonden. Merkwaardig dat deze nog niet bekend is gemaakt. De VVD stelt dat de coalitiepartners het licht nog op groen moeten zetten. De normale gang van zaken is dat de eigen partij het recht heeft te bepalen wie de opvolger wordt, in dit geval van Jaap Kodde. Dat de VVD de coalitiepartners en het College meedeelt wie door de VVD naar voren wordt gebracht is begrijpelijk en zorgvuldig. Maar dat hoeft toch niet zo lang te duren? De ChristenUnie vraagt zich af wat hier nog meer achter zit. Ook de website van de VVD zwijgt op dit punt in alle talen. Op andere punten is deze coalitie voortvarender gebleken.
Het Collegeprogramma dat volgende week in de Raad wordt besproken kent weinig ambitie. Wat dat betreft zouden drie wethouders voldoende kunnen zijn.
Er dient echter wel voortvarend en strak bezuinigd te gaan worden en er komen nog veel taken op de gemeente af, gezien de plannen van het nieuwe kabinet. De ChristenUnie vindt toch dat een vierde wethouder wel gewenst is op voorwaarde dat de Coalitie en het College meer ambitie laten zien. Nadrukkelijk meer intergemeentelijke samenwerking zoeken op tal van terreinen is zo’n uitdaging, maar dan moet het wel opgepakt worden. Er is in deze tijd veel te doen op het terrein van de bescherming van de zwakkere in de samenleving.