16. Wim Schipper

  • Ik ben Wim Schipper, gepensioneerd leraar biologie. Behoor tot Evangeliegemeente Shekinah en mijn vrouw Ali en ik hebben kinderen en kleinkinderen. Behalve voor mijn gezin zet ik me in voor vluchtelingen: Bijbelstudie, maar ook pastoraal en voor praktische en juridische hulp. Ontspanning vind ik vooral in de natuur en observeren van vogels. Voor het laatste ben ik vrijwilliger bij Staatbosbeheer in de Oostvaardersplassen.
    Voor Dronten vind ik het vooral belangrijk dat er oog is voor de belangen van elke inwoner, met name ook voor de onderrand van de samenleving. Voor  onze hemelse Vader is iedereen belangrijk.  Voor het dorp vind ik vooral de leefbaarheid belangrijk, met name handhaven, versterken en uitbreiden van biodiversiteit en gemeentelijke gebieden met natuurlijke begroeiing, ook in de tuinen. We dienen zorgvuldig om te gaan met alles wat God in zijn schepping heeft gemaakt, met zo weinig mogelijk verspilling en vervuiling.