19. Steven de Leeuw

  • Mijn naam is Steven de Leeuw getrouwd met Rachel, en samen hebben we drie kinderen.  Na ruim 20 jaar in Leiden te hebben gewoond zijn we als gezin in 2011 verhuisd naar prachtig Dronten: dichter bij familie en nog volop rust en ruimte. 

    In mijn werkzame leven ben ik coördinator van een team juristen bij een omgevingsdienst en al jaren actief in de ondernemingsraad en als vakbondslid van de CNV. Vanuit de ChristenUnie wil ik graag werken aan een vitaal Dronten waar het goed wonen, werken en recreëren is.

    Eén van de belangrijkste opgaven voor de komende tijd zijn de plannen omtrent grootschalige woningbouw in Dronten. Wat me bezig houdt is hoe we vanuit de lokale politiek op de juiste momenten kunnen sturen. Het gaat dan niet alleen om wat er wordt gebouwd (en wat mij betreft wordt dat karaktervol en vooral ook leefbaar), maar ook om het tempo en de wijze waarop de wijken worden ontwikkeld.

    Dronten is een gemeente waar we trots op mogen zijn, die veel potentie heeft en waar ik met veel plezier woon en verblijf. Maar dat geldt misschien niet voor iedereen. Ik vind het daarom van belang dat we toegankelijk zijn voor de inwoners van Dronten, weten wat er in de wijken en dorpen gebeurt en zicht hebben op wat er in de samenleving leeft. Niemand mag worden vergeten en iedereen telt mee!