21. Arjan Bouwknegt

  • Mijn naam is Arjan Bouwknegt, getrouwd, 3 kinderen en woonachtig in Dronten (Gilden). Ik ben werkzaam in het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie. Mijn passie is muziek maken, watersport en fietsen. 

    Als geen ander weet ik wat belangrijk is om in een participatiesamenleving oog te hebben voor elkaar en voor hen die rond moeten komen van een laag inkomen of een uitkering. De samenleving is continu in beweging. Vraagstukken worden steeds complexer en vragen om nieuwe antwoorden. Digitalisering en betere dienstverlening gaat steeds een grotere rol spelen in ons dagelijks leven maar ook binnen organisaties. Dit vraagt aandacht van de overheid en politiek, nog meer in crisistijd. Dat er opgavegericht gewerkt gaat worden, maar ook dat een overheid resultaatgericht en wendbaar is. Daarom is het voor Dronten van belang om het vestigingsklimaat voor bedrijven in Dronten nog meer te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid te vergroten. Oog hebben voor de sociale leefomgeving, de uitstraling van ons centrum en maatschappelijke problematiek in de dorpen zijn daarin belangrijke kernpunten.