24. Jan Geert Vedelaar

  • Mijn naam is Jan Geert Vedelaar, afkomstig uit de Drontense akkerbouw en momenteel werkzaam in de agrarische uitgeverij. Ik steun het werk en het verkiezingsprogramma van de CU van harte!

    Omdat christelijke uitgangspunten in de politiek belangrijk zijn. Om verbinding te zoeken en om polarisatie tegen te gaan en om in te zetten op beleid voor een rechtvaardige verdeling van welvaart en mogelijkheden. 

    En om op te komen voor wat kwetsbaar is. Benieuwd hoe dat eruit gaat zien in Dronten de komende jaren? Trakteer uzelf dan.. en lees er alles over in het verkiezingsprogramma van de CU voor onze prachtige gemeente!