3. Rien de Groot

  • De woningnood is een groot probleem. Wij maken ons hard voor een rechtvaardig woonbeleid in Dronten. Door als gemeente regie te nemen, nauw samen te werken, te zorgen voor seniorenwoningen en voor starterswoningen. Ons doel: betaalbare huisvesting voor iedereen.