6. Bibiche Fischer-Horn

 • Dronten vol energie!


  We willen zo snel mogelijk over op duurzame energie. Gezamenlijk onze steentjes bijdragen aan de klimaatproblemen. We kiezen voor energieneutrale wijken, beschermen van natuur, en we bevorderen duurzame vormen van energie.

  We moeten zorg dragen voor onze aarde en dat gaat iedereen aan. We hebben van G’d rentmeesterschap over de creatie gekregen en hiermee de verplichting om goed voor onze omgeving te zorgen. Niet alleen voor toekomstige generaties, maar ook nu voor ons eigen belang. Als we nu goed voor onze omgeving zorgen, kunnen we er nu ook profijt van hebben en onze kinderen na ons. Win-win en nog nooit viel er zoveel te winnen. De energiekosten rijzen de pan uit en we voelen het allemaal in onze portemonnee. Hoe fijn is het dan om ons nu in te zetten voor groene energie? De ChristenUnie wil zorgen voor een goede energietransitie. De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen over kan stappen op duurzame en betaalbare energie. Door subsidies voor het isoleren van huizen en de aanschaf van zonnepanelen en warmtepomp, het investeren in biodaken, hebben we nu een comfortabel huis en gunstigere energierekening EN leggen we een minder zware belasting op onze omgeving. Ook is het noodzaak dat mensen in de buurt van windmolen ook direct profiteren van de windmolens. Lokaal eigendom van energiecoöperaties zorgt voor een breder draagvlak en verantwoordelijkheid van de energiecoöperaties naar de directe omgeving. 

  De ChristenUnie wil af van het gas. Burgers moeten geholpen worden om deze overstap te kunnen maken, juist ook de mensen met een kleine portemonnee. 

  Maar energiebewustzijn moet niet alleen liggen bij de individuele burgers, maar ook bij de gemeente en bij de bedrijven. Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van het beleid en bedrijfsvoering. Woningcoöperaties moeten investeren in de duurzaamheid van hun woningen. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven. We hebben hierbij een eerste stap gezet bij de verbouwing van het nieuwe huis van de gemeente. 

  Onze ecologische voetafdruk beperkt zich niet alleen tot energie, maar strekt zich ook uit tot afval. We leven in een consumptiemaatschappij en verbruiken steeds meer spullen en materiaal. Afval ziet de ChristenUnie niet als resttroep, maar als herbruikbare grondstoffen. Er moet beter aan afvalscheiding gedaan worden zodat we de materialen beter kunnen herbruiken. ChristenUnie wil eerst kijken naar herbruikbare materialen, vervolgens naar nieuwe materialen te grijpen. Herbruikte spullen en materialen zouden de norm moeten worden in plaats van de uitzondering.