7. Jacoline Kotterink

  • Ik ben Jacoline Kotterink, ik ben getrouwd met Geert en naast moeder van 3 kids ook een trotse oma. Samen wonen we hier in Dronten al vanaf 1990 maar mijn man zelfs al vanaf 1965.

    Al jaren ben ik als vrijwilligster werkzaam bij Dorcas, eerst in de werkgroep Dronten en nu ook in de winkel. Dorcas investeert in duurzame veranderingen in het leven van mensen die achtergesteld worden. Ze zoeken altijd mogelijkheden om ieder mens tot bloei te laten komen, in welke omstandigheden ook. Dorcas werkt, net als ik, vanuit een geloof en vertrouwen in onze Schepper. Daar waar mensen in nood zijn, kort of langdurig, proberen ze zorg en hulp te geven.

    Momenteel is Dorcas o.a. ook bezig om noodhulp te geven in Oekraïne waar ze al kantoren had en al werkzaam was. Vanuit de winkels genereren we ook geld voor de projecten maar daarnaast werken we als winkel ook mee aan een duurzame maatschappij door het hergebruik van spullen te stimuleren.

    De Christen Unie werkt ook vanuit haar geloof en vertrouwen in God en ziet ook ieder mens als een uniek persoon die ze een veilige toekomst wil bieden. Ze luistert en komt op voor de mensen in Dronten en wil juist daarom ook de duurzaamheid bevorderen want bouwen aan de toekomst is investeren. 

    Dit sluit helemaal aan bij mijn visie en daarom stem ik Christen Unie, juist nu in deze tijd vol menselijk onrecht!