Ingrid

  • Mijn naam is Ingrid Paalman-Dijkenga, ik ben geboren in 1971, getrouwd en heb twee kinderen. We zijn ruim twaalf jaar woonachtig met ons gezin in het buitengebied van Biddinghuizen. In het dagelijkse leven ben ik eindverantwoordelijke en leidinggevende rondom alle inhoudelijke ontwikkelingen en uitdagingen die te maken hebben met de lerarenopleiding basisonderwijs te Windesheim (Almere en Zwolle).

    Mijn hart ligt bij sociaal- cultureel en emotioneel ontwikkelen en leren in al zijn facetten. Elk mens is waardevol en verdient het om zijn stem te laten horen in verbinding met de ander. Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren in het op gang brengen van het gesprek over wie we zijn als persoon, burger en als lid van de samenleving. Cultuur is wat mij betreft het zichtbare, bijv. de kunst en de kunstuiting, maar ook de manier waarop wij omgaan met elkaar waarbij cultuur en historie o.a. een rol kunnen spelen. Elke manier van kijken is het waard om te verkennen met elkaar en kan een bijdrage leveren in het verder gezamenlijk bouwen en ontwikkelen van onze gemeente Dronten.

    Contact? Mail mij: i.paalman@dronten.nl