Marianne

  • Ik ben Marianne Witteveen-Rigterink en ik woon al sinds 1969 in de polder. Eerst in een huisje in Oostvaarderdiep, daarna op de dijk in Ketelhaven, en uiteindelijk in Dronten terecht gekomen en nooit meer weggegaan. In 1987 ben ik getrouwd met Marnix en in de jaren daarna ben ik trotse moeder geworden van 4 kinderen en inmiddels ook oma van twee prachtige kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik adviseur HRM bij een onderwijsinstelling voor primair onderwijs.

    Er werd mij vaak gevraagd: wat is je ambitie om op de lijst van de ChristenUnie te staan? Daar kan ik niet op antwoorden. Twaalf jaar geleden heb ik aangegeven dat ik beschikbaar was en dat ik geloofde dat God de beschikbare bekwaam maakt. Dat heb ik ook echt ervaren: God heeft mij regelmatig een Aaron gegeven om mij woorden te geven voor onderwerpen waar ik geen verstand van had. Het mogen vertegenwoordigen van onze achterban is een kwestie van vertrouwen van de mensen om je heen en dat maakt me enorm nederig.

    Een van mijn speerpunten in de gemeenteraad is “energie(k) wordt gewaardeerd”. Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen: ruim baan voor schone energie. We vinden het belangrijk om energie te steken in het energieneutraal worden, omdat we onze aarde ook graag door willen geven aan de volgende generatie. Ook daarom kiezen we voor de bescherming van waardevolle natuur én voor een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Dronten.

    Contact? Mail mij: m.witteveen@dronten.nl