Roelof

  • Roelof Siepel (1971), getrouwd met Hennie en vader van drie studerende kinderen. Sinds 2007 wonen wij met veel plezier in Dronten West en zijn we kerkelijk actief binnen de christelijk gereformeerde Ontmoetingskerk. In het dagelijks leven werk ik als projectleider voor het Routebureau Veluwe en hou me daar bezig met de ontwikkeling, realisatie en het beheer van routes voor fietsen, wandelen, mountainbiken en ruitersport. De meeste van deze activiteiten beoefen ik overigens ook in mijn vrije tijd, zowel in Dronten als elders. Sinds een aantal jaren probeer ik elk jaar een marathon te lopen, en tijdens mijn trainingsrondes door de bossen, tussen de akkers of over de dijken kan ik erg genieten van de prachtige omgeving waarin we wonen.

    Van 2003 tot eind 2017 was ik voor de ChristenUnie lid van Provinciale Staten van Flevoland. Daarbij ben ik erg betrokken geraakt bij de ontwikkelopgave voor onze jonge polders en wil daarom graag een bijdrage blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van Dronten. Het is een zegen om dat te kunnen doen vanuit een christelijke opdracht en ons zo in te kunnen zetten voor wat kwetsbaar of waardevol is.

    Met mijn achtergrond als ondernemer en adviseur van de Kamer van Koophandel wil ik dat onder andere doen rond de onderwerpen economie en werkgelegenheid. Ook in Dronten zijn er ondernemers die nauwelijks rond kunnen komen en staan mensen aan de zijlijn omdat ze geen baan kunnen vinden. Naast de aanleg van bedrijventerreinen of het aantrekken van nieuwe bedrijven wil de ChristenUnie ook hier oog voor hebben!