Nieuw college beëdigd

3a6a0ca7-87d5-409c-bab1-3534b0602116.JPGzaterdag 02 juni 2018 15:22

"Zo waarlijk helpe mij God almachtig", zijn de eerste woorden die onze wethouder in zijn nieuwe rol uitspreekt. Dat getuigt van afhankelijkheid en lef. En zo kennen we ‘onze’ Jaap. We zijn blij met het nieuwe college en wensen hen allen veel wijsheid en hulp van de Timmerman bij het leggen van nieuwe verbindingen, zoals genoemd in ons betoog:

Nieuwe verbindingen
Als ik denk aan nieuwe verbindingen, dan associeer ik dat met mijn vader, die aan zijn werkbank(die nu prachtig in onze woonkamer prijkt) indrukwekkende zaagsnedes maakte en op onnavolgbare wijze twee stukken hout tot 1 schitterend stuk onderling verbond. Prachtige zwaluwstaartverbindingen of pengatverbindingen, die je graag wilt laten zien, waar je trots op bent en ook nog onwaarschijnlijk sterk zijn.
Geen zwakke houtje touwtje verbond, maar stevig en vooral samen. Nieuwe verbindingen, hoe passend bij de Timmerman met een hoofdletter, waar de ChristenUnie haar naam aan verbindt. Die verbindingen wil de nieuwe coalitie leggen. En de zaagsnedes voor de eerste verbinding worden al voorbereid aan het einde van het coalitieakkoord, door een blanco hoofdstuk. We kunnen beginnen!

We zijn trots dat de onderhandelaars van VVD en Leefbaar Dronten samen met onze onderhandelaars het programma hebben opgesteld op basis van een gemeenschappelijke visie op de rol van de gemeente in de samenleving. Daarmee wordt meer dan voorheen ruimte gegeven aan initiatieven van inwoners en samenwerking met andere partijen in de gemeenteraad. Op inhoud sluit het programma aan op de onderwerpen waar de ChristenUnie zich in de afgelopen jaren heeft ingezet: opkomen voor wat zwak en kwetsbaar is, mee kunnen doen in een vitale samenleving en Dronten klaar maken voor de toekomst. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we dit in zes speerpunten uitgedragen, die in het nieuwe coalitieakkoord op veel punten terug te vinden zijn. De ChristenUnie neemt daarom graag deel aan het nieuwe gemeentebestuur.

Daarnaast zijn we blij met onze nieuwe fractievoorzitter Roelof Siepel. We kunnen weer verder. Met Hulp en met z’n allen.

Names de fractie van de ChristenUnie,

Marianne Witteveen

 

« Terug