Motie Medicinale Cannabis van de SP

Wietmaandag 21 oktober 2019 16:38

Donderdag 17 oktober is in de raadsvergadering een motie van de SP aangenomen met betrekking tot het medicinaal gebruik van wiet. In Nederland is thuiskweken van wiet illegaal. Een kleine hoeveelheid plantjes wordt vaak gedoogd, maar er kan op worden gehandhaafd door bijvoorbeeld de politie. Dat betekent dat mensen vervolgd kunnen worden voor het kweken van wiet, maar soms ook hun huis uit kunnen worden gezet.

Er zijn mensen met lichamelijke klachten, bijvoorbeeld psoriasis of kanker, die zeggen baat te hebben bij het gebruik van wiet. Medicinale wiet is beperkt verkrijgbaar op doktersvoorschrift. De wiet daarvoor wordt speciaal gekweekt. De kwaliteit van de olie die daarvan wordt gemaakt wordt steeds gecontroleerd, maar deze wietolie wordt niet vergoed. In diverse gemeenten wonen mensen die zelf thuis wietplanten kweken om hun gezondsheidsklachten tegen te kunnen gaan. Eerder dit jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarbij iemand de kosten van het thuiskweken van wietplanten mocht aftrekken van de inkomstenbelasting. 

De SP verzoekt in haar motie aan het college:

"Een oproep te doen aan zowel de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als de leden van de Tweede Kamer om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen."
Wij hebben met een stemverklaring van ons raadslid Marloes Hotting voor deze motie gestemd. We kunnen ons vinden in de geciteerde oproep aan het college op landelijk niveau een oplossing te vragen, maar niet in alle overwegingen in de motie.

Voor onze fractie ligt de oplossing van het probleem niet in het legaliseren van het thuis kweken van wiet. Medicatie hoort onder toezicht geproduceerd te worden, en onder medisch toezicht te worden gebruikt, afgestemd op de verdere medische behandeling. Gezien de ontstane situatie en de onduidelijkheid rondom handhaven en verschillen tussen recreatief en medicinaal gebruik lijkt het ons goed dat de minister en de Tweede Kamer in overleg gaan voor een oplossing. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

« Terug