Spoeddebat 'Affaire Berghorst'

Agendering spoeddebat Brenda Berghorstvrijdag 18 september 2020 17:14

Donderdag 17 september heeft onze raad gedebatteerd naar aanleiding van de gebeurtenissen rond CDA-raadslid Berghorst. De bijdrage van onze fractievoorzitter Marianne Witteveen kunt u hier terugkijken en lezen.

De bijdragen van Marianne Witteveen in eerste en tweede termijn zijn hieronder na te lezen:

Wat is dit moeilijk!
Mijn eerste, onze eerste reactie is: wat een misser. Het was, het is gewoon niet netjes. We kunnen het hebben over naïviteit en onbenulligheid en nou kan ik zelf behoorlijk naïef uit de hoek komen, onze slotsom is: dit was niet zomaar naïef, hier zijn fouten gemaakt. Het was stoer geweest als het CDA op het moment dat er duidelijk werd dat er iets niet goed was gegaan, de fractievoorzitter of ons als collega-raadsleden had geïnformeerd. Vanuit kwetsbaarheid en openheid hadden wij dit wel fijn en correct, ja zelfs stoer gevonden. Dat het zolang stil is gehouden is niet goed. Het is niet oké te doen alsof er niets aan de hand is en dat had voorkomen kunnen worden door zuivere en snellere communicatie. 
Ik ga niet terugblikken en uitgebreid onderzoek doen naar waarheidsvinding, natuurlijk hebben ook wij de media en de reacties daarop gevolgd. Wij herkennen ons in de vragen van de VVD en scharen ons daar graag achter.
Ik wil u graag meenemen te kijken vanuit ons gezamenlijk belang. Immers mevrouw Berghorst, Brenda, weet zelf heel goed wat er niet goed is geweest, op welke momenten ze de gelegenheid had openheid van zaken te geven en dat is haar ook regelmatig fijntjes onder de neus gewreven. Daarover hoeven wij haar niets uit te leggen. Voor ons is het van belang dat zij daarin haar eigen afweging maakt.
Maar voorzitter, wat is dan het gezamenlijk belang?
U weet, wij geloven dat ons genade is verleend, vanuit Hem die zei: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Daarom willen we de collega’s oproepen ook de hand in eigen boezem te steken. We zijn nu, vandaag, duidelijk geweest, maar zijn wij altijd duidelijk geweest? In hoeverre zijn wij met elkaar scherp geweest op Integriteit in onze rol als raadsleden? We hebben als fractie tijdens de raadsvergadering van 28 mei toen het ging over de Gedragscode Integriteit vragen gesteld. Dat was het geëigende moment geweest om als gehele raad weer even deze zaken goed te bespreken, in plaats van het als akkoordstuk af te hameren. Die kans hebben we voorbij laten gaan. 
Op dat moment wist Brenda ook dat ze fouten had gemaakt. Daar was ook een prachtig moment geweest om ervoor te kiezen openheid van zaken te geven en te zeggen: Jongens, ik heb hier de boot gemist.
Collega’s, het is belangrijk dat we ons realiseren dat wij gekozen zijn om als vertegenwoordigers van de burgers hier te zitten. 
Als raadslid hebben we een collectieve morele verantwoordelijkheid naar de burgers van onze samenleving(naar Jonathan Sacks) En dat betekent ook dat we de ruimte moeten geven en krijgen om elkaar te wijzen op fouten. Wat we dan vervolgens daarmee doen, is aan het individu en aan zijn fractie. 
Vanuit de ChristenUnie vinden wij integriteit in de politiek heel belangrijk. Dat betekent dat we niet allemaal voor onszelf zeker moeten zijn dat we het juiste doen, maar ook dat anderen het vertrouwen hebben dat wij als raadsleden integer handelen. Inwoners moeten vertrouwen kunnen hebben in hun politici, in hun afweging van belangen en in hun gedrag daarbij. Integriteit *gaat* over vertrouwen. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Dronten hierdoor denken: Tja, als je raadslid bent, kun je alles maken. Je zegt een keer sorry en we gaan over tot de orde van de dag....
We zijn daarom opgelucht dat er nu eindelijk mogelijkheid is hierover in debat te gaan. En nogmaals… Het is niet aan ons.
Afsluitend voorzitter: voor de ChristenUnie is heel belangrijk: wat hebben we als collectief hiervan geleerd, zodat we de toekomst kunnen veranderen en niet het verleden blijven bezien. Opdat we als voltallige raad een kleine rimpeling van hoop de wereld inzenden."

Tweede termijn:

"Ik spreek de voorzitter na...
Het blijft een onverkwikkelijke zaak. 
En het blijft moeilijk. Zo startte ik ook mijn eerste termijn. 
En ik heb het gehad over hoe stoer het zou zijn geweest... 
Mevrouw Berghorst spreekt over de crisistijd, waarin ze het druk had en daardoor hier en daar iets mistte. Maar juist in die Coronatijd is juist dat onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten besproken. Toen had er toch een lampje moeten zijn gaan branden.
Mooi dat de fractievoorzitter spijt betuigt over zijn weinig transparante handelen. Dat Siert hem. Wat blijft hangen bij mij: onmacht maakte dat u niet hebt weten te verklaren en u bent blij dat u nu openheid kan geven. Maar wat heeft u tegengehouden om niet zelf dit debat aan te vragen. Er is geen wantrouwen, maar kunt u dan aangeven waarom u geen vertrouwen had in ons als collega’s. Want dat voelt niet goed.
Prachtig de kwetsbaarheid van onze hoeder van de integriteit.
En inderdaad wij zijn allemaal wel eens een beetje dom. 
De afweging blijft bij het CDA."

De motie van afkeuring in de 'Affaire Berghorst' die later door de aanvragers van het spoeddebat werd ingediend is unaniem aangenomen.


Motie van afkeuring Brenda Berghorst

« Terug