Motie Regenboogfontein van GroenLinks

Regenboogfontein Meerpaalpleinvrijdag 23 oktober 2020 09:02

Donderdag 22 oktober vergaderde de gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van GroenLinks om de fonteintjes op het Meerpaalplein in de kleuren van de regenboog te laten branden. Onze fractie stond daar positief tegenover. Het college vond het voorstel zelfs zo goed dat het direct is aangenomen. Onze bijdrage is hier terug te lezen:

Nog een initiatief van GroenLinks vanavond: de fonteintjes op het Meerpaalplein iedere dag laten oplichten in de kleuren van de regenboog, als symbool voor acceptatie en inclusie voor alle inwoners van Dronten.

Allereerst, het zal u niet verbazen dat de regenboog voor de CU een teken van hoop is, een teken van een verbond van God 'met alles wat op aarde leeft', zoals in de bijbel wordt verteld.

Wij vatten acceptatie en inclusie voor 'alle' inwoners ook zo op. Landelijk maakt onze partij zich er sterk voor artikel 1 van de Grondwet uit te breiden met een verbod op discriminatie op basis van handicap of geaardheid, zoals dat ook al is verboden op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras en geslacht. 

In een samenleving die voor en van iedereen is willen we dat iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn, om zichtbaar te zijn, en om zichzelf te kunnen uiten. Vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van geweten. Vrijheid van seksuele geaardheid. En een samenleving waar, als dat toch niet zo is, je de vrijheid en veiligheid voelt om dat te kunnen aankaarten, en waar je dan ook hulp kunt verwachten om dat te bereiken.

Dat bereik je niet zomaar door een fontein in verschillende kleuren te laten branden. Daar is meer voor nodig. Maar om dat te bereiken is het goed om ons er bewust van te zijn dat dit ook in Dronten helaas nog geen feit is, dat er steeds weer inspanning voor nodig is om verbinding met elkaar te zoeken, om de beleidsplannen die we vaststellen ook met een kritische blik op dit onderwerp te onderzoeken. 

Een fontein die verwijst naar de regenboog wijst ons in de donkere dagen die komen gaan op de hoop die er is, voor iedereen.

Marloes Hotting, raadslid ChristenUnie Dronten

(Foto overgenomen met toestemming van GroenLinks)

« Terug