Kerstfeest 2020

4BE04E9B-8DCF-4593-846F-64D28A9BCA39.jpegwoensdag 23 december 2020 22:49

Het is bijna kerst. Kerst, een feest van gezelligheid en samen-zijn, wordt dit jaar een ander feest dan het de afgelopen jaren was.

Dit jaar staat door corona veel in het teken van isolement. We worden opgeroepen om contacten te beperken, om een veilige afstand tot elkaar aan te houden. Veel contact verloopt online.

Wat zijn we gezegend dat die online mogelijkheid er is om ook in deze tijd contact te hebben en het kerstverhaal te kunnen horen.

Op Kerstavond organiseren de kerken in Dronten gezamenlijk een uitzending. U kunt de kerstnachtdienst 24 december vanaf 20 uur hier bekijken:

Ook in deze voor veel mensen moeilijke periode mogen we weten dat we niet alleen zijn. God wil zo dicht hier bij ons zijn dat Hij een van ons werd. Sela zingt daarover in hun nieuwe lied "Kerstnacht boven Bethlehem": 

"Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen."

Als fractie van ChristenUnie Dronten wensen we u Gods zegen voor de kerstdagen en voor het komende jaar.

« Terug