Een motie voor onze ondernemers

Kapper18-02-2021 22:01 18-02-2021 22:01

Tijdens de raadsvergadering van februari werd een motie "vreemd aan de orde van de dag" in stemming gebracht. Een motie waarin het college wordt opgeroepen met ondernemers in gesprek te gaan om hen na de lockdown maximale ruimte te geven voor de heropstart van hun onderneming. Deze motie was sympathiek, is sympathiek, heel erg zelfs. Maar het bracht ons als ChristenUnie in een lastig parket.

Alle constateringen in de motie (hier online te lezen) kunnen we onderschrijven. Natuurlijk zien we dat al onze ondernemers keihard getroffen worden door de lockdown om dit akelige virus onder controle te krijgen. 

Tijdens het proces in de ontwikkeling van de motie hebben we als fractie met de fractie van Leefbaar Dronten meegedacht, maar continu ook onze achterban in het oog gehouden. Dit was een moeilijk proces. De motie was eerst erg smal, is wat verbreed, maar uiteindelijk wat ons betreft nog niet breed genoeg en tegelijkertijd veel te breed. 

Wat willen we dan wel? 

Wat willen we als inwoners van Dronten weer graag leuke dingen doen. Een terrasje pakken op het Meerpaalplein, weer uit eten kunnen en gewoon even kijken... kijken... en niet kopen.... 

We willen met onze kinderen door het winkelcentrum banjeren en met de kleinkinderen door de ballenbak duiken. We willen onze oudjes weer heerlijk zien flaneren door de avondzon en met zn vieren op een bankje zien hangen. We willen vooral onze jongeren de ruimte bieden om vooral gewoon weer jongere te zijn! 

We willen als raadsleden ook heel graag weer samen zijn. Weer samen in de raadsvergadering elkaar stevig aan de tand kunnen voelen, terwijl je elkaar in de ogen kijkt, om daarna iets te drinken en elkaar de hand te schudden. En als ik tijdens de digitale raadsvergadering mijn eigen hoofd in beeld zie, weet ik wat ik nog het liefste wil: wat wil ik graag naar de kapper. Dus als wij het college (en daarmee al die bovengenoemde Drontenaren en onze ondernemers) kunnen helpen de openingstijden voor alle ondernemers wat op te rekken en ik daarmee bijvoorbeeld om kwart voor 12 naar de kapper mag op donderdagavond na de raadsvergadering, word ik, wordt de ChristenUnie enorm gelukkig. 

Als ChristenUnie fractie hebben gemerkt dat het college al constructief meedenkt en meewerkt en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat dit college ook alle mogelijkheden aanpakt om zo breed mogelijk te kijken naar mogelijkheden. Volgens ons was de motie dan ook overbodig. 

Maar tijdens de raadsvergadering merkten we dat de motie in stemming zou worden gebracht en dat we wel moesten stemmen.

Toen er geschorst werd heeft onze fractie via beeldbellen overlegd, en ook uitgesproken dat als uit de gesprekken met ondernemers de noodzaak en de behoefte komt voor verruiming van avonden en weekend wij erop vertrouwen dat het college dat ook op een passende wijze zal invullen. 

Tijdens de tweede termijn is door ons uitgesproken dat wij afstand nemen van de opmerking van Leefbaar Dronten over de zondagsopening door te wijzen op onze heel verschillende standpunten daarin. We hebben nogmaals uitgesproken de motie overbodig te vinden, vooral vanuit ons vertrouwen in het college, maar dat we vanuit ons sympathie voor het onderwerp wel voor de motie stemmen zoals die na de aanpassingen van het CDA in stemming kwam.

De verwarring over de verwoording in de motie was groot in de gemeenteraad. Riettelers of retailer of ondernemers. Een enorme semantische discussie. 

Of de motie nu overbodig is of niet, uiteindelijk gaat het voor de Christenunie om 1 ding: het college vanuit vertrouwen mogelijkheden bieden om onze ondernemers in de breedste zin van het woord ruimte te bieden zodra het weer kan. 

Marianne Witteveen, fractievoorzitter ChristenUnie Dronten

« Terug