Nulmetingen voor de windmolens?

Windmolens tulpenvelddonderdag 27 mei 2021 21:55

De windmolens die op komst zijn in de gemeente Dronten roepen veel emotie op. Ook in onze fractie wordt er veel over gesproken. Er leven veel zorgen bij onze inwoners over de gevolgen die windmolens kunnen hebben. De gevolgen op het zicht, door slagschaduw, en gevolgen als geluidsoverlast. Laagfrequent geluid, geluid van wieken die rondgaan.

Voor geluid en geluidsoverlast bestaan geluidsnormen die landelijk worden vastgesteld. Normen die ook gelden voor de windmolens die in Dronten komen. Dat zijn normen die gehandhaafd zullen worden. Het is voor onze fractie belangrijk dat dat ook zal gebeuren.

Daarnaast leven er zorgen over de invloed van geluid op de gezondheid. Om te kunnen bepalen wat de invloed daarvan is is er een verzoek ingediend door het CDA, via een motie, om een nulmeting te doen. Het college heeft voor inwoners en raadsleden een webinar georganiseerd om verdere verduidelijking te geven over het geluid dat windmolens maken, op welke manieren dat gemeten kan worden, en hoe je meet wat je wilt weten. Na de webinar zijn nog veel vragen en reacties schriftelijk nagekomen, ook bij onze fractie. Die zullen met de antwoorden nog schriftelijk worden nagestuurd naar de gemeenteraad en belangstellenden. Op dit moment hebben wij deze vragen en antwoorden nog niet. 

Wat we uit het webinar hebben begrepen is dat een nulmeting wel iets zegt over het geluid dat nu op de locatie aanwezig is, dus een indruk geeft van de huidige akoestische leefomgeving, maar niet van het effect dat windmolens hebben op de ervaring van onze inwoners. Juist dat laatste is wat we willen weten. 

Er is veel wat invloed heeft op omgevingsgeluid. In de webinar werden voorbeelden gegeven. Zo hebben seizoenen als zomer en winter hun eigen omgevingsgeluiden. Een nulmeting lijkt daarom een momentopname met weinig zeggingskracht.

Een manier om te meten wat het effect op het omgevingsgeluid is van een windmolen zou zijn om zowel te meten wanneer de windturbines draaien, als wanneer zij stilstaan, en dat meerdere keren te herhalen. De motie die vanavond in de raadsvergadering in stemming werd gebracht vroeg niet om zulke effectmetingen maar alleen om een nulmeting. Om die reden heeft onze fractie, met stemverklaring, tegen deze motie gestemd. We willen graag de effecten van de windmolens en eventuele overlast daaruit volgen, maar wel op een manier die echt recht doet aan de zorgen die leven.

Marloes Hotting-Niewold, raadslid

« Terug