Behoud lokale busverbindingen

busverbindingen.jpg18-06-2021 10:50 18-06-2021 10:50

De fractie van ChristenUnie Dronten heeft aandacht gevraagd bij de provinciale ChristenUnie-fractie voor het behoud van de busverbindingen tussen de kleinere dorpen in de provincie. Dit naar aanleiding van het feit dat de provincie in overweging heeft de buslijnen te schrappen.

De fractie van ChristenUnie Dronten heeft aandacht gevraagd bij de provinciale ChristenUnie-fractie voor het behoud van de busverbindingen tussen de kleinere dorpen in de provincie. Dit naar aanleiding van het feit dat de provincie in overweging heeft de buslijnen te schrappen. We hebben aan onze collegafractie in de provincie doorgegeven dat wij de lijnen naar Biddinghuizen en Swifterbant van cruciaal belang vinden voor de leefbaarheid van deze dorpen. Uiteraard begrijpen we dat deze verbindingen niet meer via een grote bus in bedrijf kunnen blijven. We hebben aangegeven dat een kleinere bus of eventueel een belbus een goede mogelijkheid is voor deze dorpen. Onze fractie verwacht dan ook dat onze provinciale fractie enthousiast gaat strijden voor instandhouding van de OV-verbindingen met de kleinere dorpen in onze polder.

Ons raadslid Marianne Witteveen sprak over dit belangrijke onderwerp bij de podcast van Joline en Leo op Omroep Flevoland:

https://d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/audio/810281.mp3

Lees meer op:

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/235334/christenunie-provincie-overweegt-bus-biddinghuizen-en-swifterba

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/algemeen/235605/raad-dronten-unaniem-over-bezwaar-tegen-ov-kaalslag-een-onzalig

« Terug