Kerst 2021: God werd mens

Kerst 202124-12-2021 13:09 24-12-2021 13:09

Toen liep het alweer tegen het einde van het jaar. Een jaar waarin de roep en het verlangen om sociaal verbonden te zijn, misschien wel luider klonk dan ooit. Verbondenheid om te zien en elkaar te horen.

Welke verhalen heeft u het afgelopen jaar gedeeld met elkaar? Wat neemt u mee van dat ene gesprek wat zo is blijven hangen? Welke verhalen vertellen we elkaar over dit afgelopen jaar en naar welke verhalen verlangen we voor 2022? In deze tijd horen we op verschillende (online) plaatsen het zo welbekende verhaal van Kerst: de geboorte van Jezus. Wat vertelt dit verhaal u in deze tijd? Wat valt er te ontdekken aan dit Koningskind?

Het is het eigen verhaal van gewone mensen, woonachtig in een voor die tijd gewone buurt. Een verhaal met de nodige uitdagingen zoals bevallen in een stal omdat er geen plek was, vluchten voor een koning die het pasgeboren kind niet tolereerde in het land en nog veel meer gebeurtenissen die herkenbaar en herleidbaar zijn naar deze tijd.

Welk verhaal geeft u door deze kerstdagen en in het nieuwe jaar? Verhalen helpen om stil te staan. Te vertragen en te luisteren.

Jonathan Sacks, een rabbijnse joodse filosoof, stond stil bij de vraag wie God voor hem was. In zijn zoektocht waarin vele ontmoetingen en verhalen plaatsvonden en ontstonden schrijft hij op een gegeven moment: "Ik vond God. Ik vond Hem in de gezichten van degenen die licht brengen in het leven van anderen."

Hij schrijft: “En daar heb ik hem gevonden, in heilige mensen en gewone mensen, in levens die boven zichzelf uitstijgen, in serene genade en heilig argument, in daden van stille moed en onwaarschijnlijke verzoening, in zachte wijsheid en stijgende verbeeldingskracht, in vergevende ogen en gebaren van liefde. Er is iets in deze mensen dat niet kan worden verklaard in termen van evolutie en de strijd om te overleven, rationeel gedrag en het nastreven van eigenbelang. Ze zijn geraakt door de goddelijke aanwezigheid. Ze hebben de adem van God geademd. Als je het ziet, weet je het.”

In deze tijd wensen wij vanuit de ChristenUnie een ieder toe dat je anders kunt gaan kijken, met nieuwe ogen, naar de ander, naar jezelf en naar situaties. Dat we verhalen maken om door te geven, elkaar te bemoedigen en te zien. Dat we oog, hart en handen hebben voor iemand die iets van Zijn licht kan gebruiken.

Namens de fractie van de ChristenUnie wensen we jullie Gods hoop en liefde toe voor deze kerstdagen en voor 2022.

Ingrid Paalman,

raadslid/lijsttrekker 2022

« Terug