Jongeren in gesprek met raadsleden over corona

pizza jongeren coronadonderdag 10 februari 2022 19:49

Woensdag 9 februari hebben verschillende raadsleden van alle partijen in de gemeenteraad van Dronten gesproken met jongeren over hoe zij de coronatijd beleefd hebben en nog beleven. Namens de ChristenUnie waren Ingrid Paalman en Marloes Hotting aanwezig.

De gemeenteraad van Dronten heeft hierover samen een artikel uitgebracht:

Leden van de gemeenteraad en jongeren uit de drie dorpen gingen in gesprek over hoe jongeren de coronaperiode (hebben) ervaren. Vragen als (Hoe) Heeft corona je toekomst veranderd?, Waar heb je behoefte aan? en Wat kan de gemeente doen?, stonden centraal in het gesprek. De jongeren waren hier verrassend openhartig over.

Samen met enthousiaste jongerenwerkers zijn in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant gesprekken georganiseerd tussen raadsleden van alle fracties en jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar. De raadsfracties hebben het initiatief voor deze gesprekken genomen omdat zij uit eerste hand willen vernemen hoe corona het leven en de ontwikkeling van jongeren in de breedte heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt. “We lezen en vernemen veel uit diverse media, maar we willen het perse van onze jongeren zélf horen”, zegt raadslid Peter Duvekot, die namens alle fracties het woord voert. “Onder het genot van pizzaslices - die horen er bij- en lopende buffetjes zijn de jongeren heel open naar ons geweest, het waren zeer plezierige en waardevolle gesprekken.”

Impact corona

‘De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Dat corona impact heeft op het leven van de jongeren staat wel vast. Op school, in sociaal opzicht en ook in huiselijke kring. De strekking van wat de jongeren aangeven als het gaat over leven in een coronasamenleving is herkenbaar. Van het is saai en ingewikkeld om je aan alle regels te houden, tot stiekem wel leuk dat je (in het begin) niet naar school hoefde, het missen van het sporten, gevoel van stress, het voelen van hoge druk van school en het missen van de onderlinge fysieke contacten

Waar de één juist closer met haar gezin werd, kreeg een ander juist weer meer ruzie met zijn moeder. In de gesprekken is veel aandacht geweest voor de mentale gezondheid van de jongeren. Jongeren gaven ook aan dat ze prima in staat waren om zichzelf te blijven organiseren en zo kracht te halen uit hun creatieve-, organisatorische vermogens. 

De jongerenwerkers hebben door middel van social media, school en overige kanalen een enorme lobby gevoerd voor deze avond. Jongeren uit de drie kernen hebben hier enorm op gereageerd. Jongeren zijn enthousiast over het werk van de jongerenwerkers en het feit dat ze een plek hebben waar naar hen geluisterd wordt, juist in de tijd van Corona. 

Gesprek over andere onderwerpen op een later moment

De raadsfracties hebben de gesprekken als waardevol ervaren. Dat gaven de jongeren signaal zelf ook terug. Mede om die reden hebben de raadsfracties uitgesproken om in de loop van het jaar soortgelijke gesprekken te organiseren om ook over andere thema’s die jongeren bezighouden in gesprek te gaan. 

« Terug