Stikstofproblematiek

rivier.jpgdonderdag 16 juni 2022 09:06

Het is u vast al opgevallen dat de discussie rondom stikstof oplaait en soms ook verhardt. Ook in de polder herkennen we de geluiden over stikstof.
Als ChristenUnie Dronten willen we tot een zorgvuldige afweging komen, afgestemd op hetgeen er lokaal speelt. Om die reden gaan wij de komende tijd in gesprek met boeren, lokale overheden en de LTO.
Vervolgens komen wij tot een standpunt waarmee we recht willen doen aan ons prachtige Dronten, dat gekenmerkt wordt door een sterke binding met de agrarische sector.

Heeft u of heb jij relevante (politieke) kennis aangaande de stikstofproblematiek, laat het ons dan weten via fractie@dronten.christenunie.nl

« Terug