Oekraïense vluchtelingen

Vlag Oekraïne.jpg13-09-2022 09:37 13-09-2022 09:37

In de commissievergadering van donderdag 8 september jl. heeft ons raadslid Rien de Groot actuele vragen gesteld over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hij heeft gevraagd naar de actuele aantallen vluchtelingen en naar een plan voor de lange termijn. Vooropgesteld mag worden dat de gemeente Dronten en haar ambtenaren keihard gewerkt hebben aan het realiseren van opvang op een korte termijn; daar zijn we trots op. Ook zijn we dankbaar voor alle bewoners die zich voor deze zaak hebben ingezet.

Adequate opvang van vluchtelingen gaat de ChristenUnie aan het hart, en om die reden hebben wij het college bevraagd op het scenario van langdurig of misschien wel permanent verblijf. We zien nu al hoe onzeker het verloop van de oorlog in Oekraïne is – we weten niet of die nog lang of kort gaat duren. De meest recente berichten lijken erop te wijzen dat terrein op de Russen wordt herovert. Wij denken dat het van groot belang is om hierin vooruit te zien en ons lokaal voor te bereiden op een scenario van langdurig of permanent verblijf. Zo heeft bijvoorbeeld een derde van de Oekraïense vluchtelingen in Dronten reeds werk gevonden. Mogelijk blijft een deel van hen in onze dorpen wonen. Daarom is het van belang dat we bezig blijven met integratie op de langere termijn. Wij zijn blij dat de gemeente daar al de eerste stappen in heeft gezet, en hopen dat deze ontwikkeling wordt voortgezet in het huis voor taal, het zoeken naar passende huisvesting en verdere integratie. Immers: regeren is vooruitzien.

« Terug