Speerpunt Vliegveld

vliegveldvrijdag 21 februari 2014 19:13

Airport Lelystad mag rust, ruimte, groen en veiligheid in onze gemeente niet in de weg staan.

De komst van het vliegveld is een redelijk uitgemaakte zaak. De ChristenUnie kan op plaatselijk gebied daar niet veel meer tegen doen.

Wel is de ChristenUnie altijd actief geweest om te voorkomen dat er over kernen gevlogen gaat worden. Onze gemeente heeft 3 kernen, waarvan de ChristenUnie vindt dat de rust, ruimte en groen moeten worden gewaarborgd. We zijn blij met de toezegging dat het college vaste meetpunten gaat neerzetten om de overlast van vliegbewegingen goed in kaart te brengen, maar dat doet niet af aan het feit dat het overlast zal betekenen. Wij houden de ontwikkelingen rond het vliegveld nauwlettend in de gaten. En…. Die meetpunten, niet alleen in Dronten, maar zeker ook in Biddinghuizen en… misschien ook in Ketelhaven en Swifterbant!!

« Terug