Uitstel opening Lelystad Airport: goed nieuws voor Dronten!

IMG_4099 (2)maandag 26 februari 2018 08:49

De opening van vliegveld Lelystad is met tenminste een jaar uitgesteld en zal niet eerder dan in de loop van 2020 geopend worden. Dit heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt. De ChristenUnie in Dronten is blij met dit uitstel, waarbij ook nog steeds niet vast staat of en wanneer het vliegveld nu wel echt geopend zal worden. Zorgvuldigheid van dit nieuwe kabinet staat daarbij voorop en dat is terecht en wordt door de ChristenUnie in Dronten van harte ondersteund.

Waarom uitstel?
Doordat er fouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) stonden en omdat het proces met alle belanghebbenden niet goed is verlopen, is nu tot uitstel besloten. Een goede zaak. Zorgvuldigheid moet leidend zijn. Er moet aan draagvlak gewerkt worden om te bezien hoe voldaan kan worden aan de vele belangen die hier een rol spelen.

De twee grootste belangen die ik zie zijn de economische tegenover die van de leefbaarheid.
Ten eerste iets over de economische: Er wordt vaak gezegd dat Schiphol de motor is van onze Nederlandse Economie. Een afgeleide daarvan zal dan voor het vliegveld in Lelystad gelden. Schiphol mag een half miljoen vliegbewegingen per jaar hebben en dat aantal is bijna bereikt. Vliegen is relatief goedkoop. De kerosine kost haast niets en is veel goedkoper dan benzine en kent geen of nauwelijks accijns. Vele vluchten op Schiphol kenmerken zich als overstapvluchten. De passagiers stappen van het ene vliegtuig over in het andere. Voor mij is de vraag hoeveel daar nu echt aan verdiend wordt. Moeten we als dicht bevolkt landje al die overstapvluchten wel wensen of kunnen we dat beter overlaten aan vliegvelden waar meer uitbreidingsmogelijkheden zijn? Ik zou daar wel eens een berekening van willen zien. Ook vraag ik mij af of in de berekeningen ook de gezondheidsschade door o.a. fijnstof goed is meegenomen. En hoeveel werkgelegenheid zal de luchthaven van Lelystad nu echt opbrengen? Burgemeester Aat de Jonge verwacht voor Dronten geen enkele economische meerwaarde. Vakantiegangers die het vliegtuig nemen in Lelystad zullen toch zo snel mogelijk naar huis gaan en niet blijven plakken op het vliegveld of in de omgeving daarvan?

Ten tweede de leefbaarheid. In Dronten zijn er forse zorgen over de geluidsbelasting. Biddinghuizen lijkt de grootste klap op te moeten vangen. Gelukkig blijkt nu dat de minister heeft aangegeven dat de vliegtuigen hoger over Biddinghuizen heen zullen vliegen. Dus iets minder last. Vraag blijft ook nog hoe vooral de in te zetten landingen tussen Dronten-West en Swifterbant er in de praktijk uit zullen zien. Ook al maken we er afspraken over, in hoeverre houden de piloten zich daaraan?
Het luchtruim boven Flevoland schijnt druk bezet te zijn met verkeer van Schiphol, maar ook met militaire luchtvaart. Welke gevaren ontstaan er daardoor boven Flevoland? Wordt alles voldoende veilig ingericht? Dronten wil zich steeds meer richten op het ontwikkelen van toerisme langs de randmeren. Het vliegverkeer zal niet de gewenste rust aan deze toeristen geven. Ook de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie door windmolens worden meer beperkt door het vliegveld.

Het is de bedoeling dat in 2023 een nieuwe luchtruimindeling gemaakt zal worden vanwege de Single European Sky, een internationale herindeling, waarvan de consequenties nu niet overzien kunnen worden. Zou het niet beter zijn om tot die herindeling te wachten en de vele vragen, waarvan ik er in deze bijdrage een paar heb genoemd, eerst te beantwoorden? Tot nu toe houdt de gemeenteraad van Dronten nadrukkelijk de vinger aan de pols. Daar zal de ChristenUnie ook een steen in willen bijdragen. Wij blijven op het vinkentouw zitten.

Jaap Oosterveld
06-55196058

« Terug