Ontslag wethouder Roelof Siepel

Roelof09-09-2021 23:29 09-09-2021 23:29

Op 7 september 2021 heeft u ongetwijfeld via de media te horen gekregen dat onze ChristenUnie-wethouder Roelof Siepel heeft besloten om zijn functie neer te leggen.

Wij willen als fractie en bestuur ons enorme respect uitspreken voor de manier waarop Roelof als wethouder complexe portefeuilles heeft aangepakt sinds hij in april 2019 als wethouder is aangetreden. 

We zijn dankbaar voor de tomeloze inzet die Roelof heeft laten zien op ingewikkelde dossiers, zoals bijvoorbeeld de Flevomanege, die een lange voorgeschiedenis met zich meedragen. Het grondstoffenbeleidsplan kreeg goedkeuring onder zijn bestuurlijk toezicht. Ook werd onlangs het Huis van de Gemeente Dronten afgeleverd. Een Huis waar elke Drontenaar welkom is om te komen en te ontmoeten, om gezien te worden. 

Een van de langlopende dossiers in zijn portefeuille was Swifterbant-Zuid. Een prachtig plan voor de inwoners van Swifterbant voor uitbreiding van het dorp. Roelof heeft zijn taakopdracht hierin zeer serieus genomen en geprobeerd om alle kanten van dit dossier te belichten. 

Daarin zijn onduidelijkheden opgetreden die het onmogelijk maakten voor Roelof om zijn werk op dit dossier, vanuit vertrouwen, goed te kunnen voortzetten. Dit heeft hem doen besluiten om zijn functie als wethouder per direct neer te leggen ten behoeve van een goede voortgang van het dossier uitbreiding Swifterbant-Zuid. Hieronder kunt u, in zijn eigen woorden, zijn ontslagbrief lezen.

Op dit moment ligt er voor fractie en bestuur de taak om een passende oplossing te bedenken voor de ontstane situatie. Zodra er meer informatie is zullen we u hierover berichten. 

We wensen Roelof Gods onmisbare zegen toe in deze periode. 

Samen zetten we de schouders eronder voor onze inwoners in Dronten. 

 

8 september 2021

Fractie en bestuur van ChristenUnie Dronten

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
210907 ontslagbrief wethouder Siepel.pdf10,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug