Voordracht nieuwe wethouder

Gerrit Jan Veldhoen28-09-2021 14:18 28-09-2021 14:18

Als fractie en bestuur van ChristenUnie Dronten zijn wij blij dat we Gerrit Jan Veldhoen uit Kampen voor de laatste periode kunnen voordragen als wethouder.

Gerrit Jan Veldhoen is eerder wethouder namens de ChristenUnie geweest in Oldebroek (1999-2011) en Kampen (2011-2018). Hij heeft veel ervaring met het Ruimtelijk Domein. In Kampen heeft hij de verantwoordelijkheid gedragen voor diverse vastgoedprojecten. Momenteel is hij onder andere actief als voorzitter van de Regiegroep Hart van Oosterwolde; de bouw van een duurzaam multifunctioneel centrum in Oosterwolde.

Gerrit Jan staat bekend als een wethouder die zijn werk gedreven en met passie doet vanuit betrokkenheid met de samenleving. "Ik beschouw het als een voorrecht, dat bestuur en fractie van ChristenUnie Dronten mij heeft gevraagd om te voorzien in de vacature die is ontstaan en zie er naar uit om in samenwerking met gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Dronten. We zijn natuurlijk beland in de slotfase van deze periode, maar er is nog tijd om samen mooie en goede dingen te doen. Ik heb er in ieder geval veel zin in om deze opdracht op te pakken,” zegt Gerrit Jan Veldhoen.

Fractievoorzitter Marianne Witteveen: “Wij zijn heel blij dat we Gerrit Jan Veldhoen bereid hebben gevonden de laatste periode als wethouder voor onze gemeente aan de slag te gaan. We hopen op een verdere voorspoedige samenwerking met de hele raad en zijn blij onze verantwoordelijkheid in deze coalitie opnieuw in te kunnen vullen. In Gerrit Jan zien wij de juiste persoon voor de taak die voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant nog ligt.”

« Terug