Bestemmingsplan Swifterbant-Zuid vastgesteld!

swifterbant groeit.jpeg11-03-2022 20:55 11-03-2022 20:55

Donderdagavond heeft de gemeenteraad in een extra ingelaste raadsvergadering het bestemmingsplan Swifterbant Zuid vastgesteld. Een mijlpaal waarvoor we dankbaar zijn.

Het gezegde ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’ gaat zeker ook op voor dit bestemmingsplan. Het heeft sinds circa 2016 een langdurige weg met veel drempels doorlopen. Een moeilijke drempel was het afscheid van wethouder Siepel, die besloot te vertrekken om de bouw van 700 extra woningen in Swifterbant de beste mogelijkheid te geven. De noodzakelijke impuls voor leefbaarheid en vitaliteit van Swifterbant wogen voor hem zwaar.

We zijn wethouder Veldhoen dankbaar dat hij dit dossier wilde overnemen. We zijn dankbaar dat het bestemmingsplan nu is vastgesteld. In een dossier met veel tegengestelde belangen, waarin lange tijd veel emoties een grote rol gespeeld hebben, kunnen we nu echt de toekomst tegemoet gaan. Daar is ook Swifterbant het meest mee gediend. 

« Terug