Vragen over Swifterbant-Zuid

Rien de Groot14-03-2023 20:22 14-03-2023 20:22

Herinnert u zich onze actie van vorig jaar nog, "In een doos kun je niet wonen"?
Raadslid Rien de Groot, onze woordvoerder Wonen, heeft de woningbouw als speerpunt.
11 maart 2022 hebben we in een extra raadsvergadering het bestemmingplan Swifterbant-Zuid aangenomen.
Rien de Groot stelde het college daarover de volgende vragen. Helaas konden ze afgelopen donderdag niet mondeling worden ingediend, en moest dat schriftelijk gedaan worden. De beantwoording neemt daardoor ook meer tijd.

Het is inmiddels een jaar geleden dat we het bestemmingsplan Swifterbant-Zuid vastgesteld hebben. Op 8 maart 2023 heeft de gemeenteraad een raadsinformatiebrief aangaande de voortgang van dit dossier ontvangen. In deze raadsinformatiebrief lezen we vooral over toekomstige ontwikkelingen. We vragen ons echter af wat er afgelopen jaar is gebeurd, temeer omdat in het raadsvoorstel m.b.t. het bestemmingsplan het volgende is aangegeven:

“Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan de voorbereiding van de bouw van de locatie Swifterbant-Zuid in aanvang worden genomen. Dit start met de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie. Dit proces neemt ongeveer 9 maanden in beslag. Lopende dit proces kan ook de bouwplanontwikkeling en verkoopprocedure worden opgestart. Dit zou betekenen, dat eventueel, uitgaande van onherroepelijkheid van het bestemmingsplan, in het 1e kwartaal van 2023 kan worden begonnen met de start van de bouw van de eerste woningen.” 

Gevoelsmatig lopen we daarmee een (klein) jaar achter in de tijd als het gaat om het realiseren van de woningen. Naar aanleiding daarvan heeft mijn fractie de volgende vragen:

Vragen:

  1. Kan het college een schets geven van de belangrijkste ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden ná de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad? Heeft het ingestelde beroep door Consortium Windplanblauw een vertragende werking gehad en zo ja op welke wijze, omdat het instellen van het beroep de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet in de weg heeft gestaan? 
  2. Kan het college aangeven wanneer (uiteraard, met de kennis van nu) de eerste woningen in het plangebied worden opgeleverd? Wat zijn op dit moment de belangrijkste risico’s voor het niet kunnen halen van deze voorgenomen planning? Welke rol ziet het college voor zichzelf om de realisatie van de woningbouw te realiseren?
  3. Wanneer kunnen inwoners en belangstellenden de toegezegde ‘aparte website’ van ontwikkelaar BPD verwachten over de ontwikkeling van het plangebied en de woningen, evenals de verkoop van de woningen en bouwkavels, zoals te lezen is op de website Swifterbant-zuid.nl?
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
230309 actuele vragen CU Swifterbant-Zuid.pdf61,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug