Bedankt voor uw stem!

raadsleden Marianne Jaap Marloesvrijdag 06 april 2018 22:44

Woensdag 21 maart jl. hebben 2109 Drontenaren hun vertrouwen in ons uitgesproken en hun stem uitgebracht op iemand van onze lijst kandidaten. Daarvoor zijn wij u dankbaar. We hebben onze drie zetels in de raad mogen behouden, met bijna 300 stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen.

Inmiddels zijn onze nieuwe raadsleden beëdigd. Jaap Oosterveld, Marloes Hotting en Marianne Witteveen zijn met respectievelijk 938, 218 en 354 voorkeurstemmen verkozen. Zij hebben donderdag 29 maart de eed afgelegd. Elke keer weer indrukwekkend, als 27 mensen beloven of zweren zich te zullen inzetten voor Dronten in de komende vier jaren!

Onze inzet voor Dronten de komende vier jaar zal zich met name richten op onze zes speerpunten: waardig ouder worden, veilig opgroeien, duurzaamheid, wonen en werken in Dronten, cultuur en veiligheid. Woensdagavond 4 april hebben wij dit ook aangegeven bij de informateur. Verder is er gesproken over de vorming van een coalitie. Onze fractie heeft zich in dit gesprek bereid verklaard om deel te nemen in een coalitie.

Dinsdag 10 april a.s. zal het eindverslag van de informateur worden besproken in een openbare raadsvergadering op het gemeentehuis. Meer informatie daarover vindt u op de website van de raad.

Kortom, we zijn druk aan de slag gegaan om ons in te zetten voor Dronten. Wilt u ons ook in uw gebed hierin steunen?

« Terug