Nieuwe burgerraadsleden beëdigd

Roelof eed burgerraadslidvrijdag 27 april 2018 12:29

Wat zijn wij als ChristenUnie fractie blij met onze burgerraadsleden. Zij hebben vanavond in een grote groep medeburgerraadsleden hun eed afgelegd. Zo bijzonder om daarbij aanwezig te zijn. Mensen die, vanuit betrokkenheid op hun dorp, mee willen denken en werken in ons nieuwe team van de ChristenUnie. Onze nieuwe teamleden hebben alle drie hun afhankelijkheid van God betuigd door de eed af te leggen. Moge de hulp van God hen nabij zijn. En uiteraard gaan we daar samen voor, als team, als ChristenUnie fractie, maar ook als gemeenteraad en raadscommissie!

« Terug