Coalitiebesprekingen ChristenUnie, VVD en Leefbaar Dronten

webversie 19 CU portret_DSC6882woensdag 11 april 2018 15:30

De ChristenUnie gaat samen met VVD en Leefbaar Dronten de mogelijkheden voor een nieuw gemeentebestuur bespreken. Daarmee wordt het advies gevolgd dat door informateur Harry ter Braak op 10 april werd uitgebracht. Het advies is tot stand gekomen na gesprekken met alle fracties en werd unaniem door de gemeenteraad overgenomen.

De drie partijen hebben samen 14 van de 27 zetels in de gemeenteraad en dus een kleine meerderheid. De gesprekken tussen de partijen moeten leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met daarnaast een raadsprogramma waarin de voltallige gemeenteraad de koers voor de komende jaren uit zet. Deze aanpak 'dwingt' de nieuwe coalitie om op zoek te gaan naar een vernieuwende manier van besturen, met veel ruimte voor maatschappelijk en politiek debat. Naar verwachting zullen de gesprekken medio mei worden afgerond.

ChristenUnie-fractievoorzitter Jaap Oosterveld is blij met het vertrouwen dat is uitgesproken in de ChristenUnie en kijkt uit naar de samenwerking met andere fracties, binnen en buiten de beoogde coalitie. De bijdrage van de ChristenUnie is hier terug te kijken.  

« Terug