ChristenUnie steunt groei Swifterbant

Logo Swifterbant Groeit 3dinsdag 03 juli 2018 17:47

 In de raadsvergadering van eind juni heeft de ChristenUnie vol overtuiging ingestemd met het voorstel voor groei van Swifterbant. Na veertien jaar krijgt Swifterbant eindelijk zicht op uitbreiding. Extra woningen zijn nodig om voorzieningen als winkels, scholen en het verenigingsleven voor de toekomst te behouden. Gelijktijdig met dit besluit is ook vastgelegd dat de veroudering op het bedrijventerrein Spelwijk moet worden aangepakt. 
 
Het besluit om Swifterbant Zuid als groeilocatie aan te wijzen heeft de gemoederen flink bezig gehouden. De locatie is gekozen op basis van een advies dat door inwoners van Swifterbant is uitgebracht; na het advies bleek al snel dat dit niet door alle bewoners gedeeld wordt. Van alle onderzochte mogelijkheden is Swifterbant Zuid echter de locatie met de minste bezwaren en de meeste mogelijkheden. Door gelijktijdig ook de verrommeling op het bedrijventerrein aan te pakken worden twee vliegen in een klap geslagen: groei is dringend nodig, het opknappen van het bedrijventerrein ook.
 
De ChristenUnie is blij dat hiermee eindelijk duidelijkheid komt in twee langlopende discussies. Na veertien jaar kunnen binnenkort weer nieuwe woningen gebouwd worden, en in het coalitieprogramma is ook ruimte om nu echt werk te maken van het opknappen van Spelwijk. Nu deze duidelijkheid er is hoeft ook niets een voortvarende aanpak meer in de weg te staan!

« Terug