Extra aanvulling duurzaamheidsleningen

Zonnepanelen installatie.jpgdonderdag 05 juli 2018 17:31

Dronten is hard bezig met duurzaamheid. Dat zien we vooral aan de duurzaamheidsleningen die door de gemeente worden verstrekt. Een groot aantal mensen is daardoor al geholpen aan een lening waarmee ze hun woning duurzamer kunnen maken.

Voor de gemeente is het een mogelijkheid om kort te investeren, want met het geld wordt een revolving fund gevormd: een circulerende geldstroom waarin terugkomt wat eruit wordt gehaald.

Wat een prachtige manier om te helpen.

Het is dan ook teleurstellend dat de aanvraag voor deze leningen regelmatig bot vangen: ‘het geld is op’….

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van juni gevraagd om uitbreiding van het budget, waardoor er geen aanvragen meer op de plank blijven liggen. 

Het werd raadsbreed omarmd en door de wethouder uiteindelijk overgenomen. Hij kon niet akkoord gaan met het bedrag, maar de hele raad was het eens met de doelstelling van onze vraag dat de duurzaamheidsleningen mogelijk worden voor een zo groot mogelijke groep van onze bevolking en dat er geen aanvragen op de plank blijven liggen omdat het beschikbare geld op is. 

We zijn blij!

Het is zo goed om met z’n allen zo goed mogelijk te zorgen voor onze aarde. En wat enorm fijn dat de raad dit zo breed omarmt! Nu zullen naar verwachting bijna 300 huishoudens extra gebruik kunnen maken van een duurzaamheidslening.

« Terug